به گزارش اکونا پرس،

 وکالت نامه هایی که قبل از تعطیلی رسمی مرکز تعویض پلاک، تاریخ اعتبار آنها منقضی شده باشد. شامل تمدید اعتبار نخواهد بود.

وکالت نامه هایی که قبل از شروع تعطیلات رسمی مرکز تعویض پلاک صادر شده و تاریخ انقضای آن ها با ایام تعطیلات رسمی این مرکز برخورد نموده است.به تعداد روزهای اعتبار در ایام تعطیل، از تاریخ بازگشایی مرکز به اعتبار آنها اضافه می‌شود به عنوان مثال تاریخ صدور وکالت ۱۴۰۰/۱/۱۴،مدت زمان اعتبار ۱۵ روز(تعطیلی مرکز تعویض پلاک از۱۴۰۰/۱/۱۸ الی ۱۴۰۰/۲/۱۸) لذا ۳ روز از زمان اعتبار وکالت قبل از آغاز تعطیلی مرکز سپری شده و پس از بازگشایی صرفاً ۱۲ روز به اعتبار وکالتنامه اضافه و ارائه خدمات انجام می شود.

برخی از وکالت ها در ایام تعطیلات رسمی مرکز تعویض پلاک صادر شده و پس از بازگشایی همچنان چند روز از اعتبار قانونی وکالت باقی مانده است. برای اینگونه وکالتنامه نیز ، به تعداد روزهای تعطیل همانند بند۲ به مدت اعتبار وکالت اضافه می‌شود.