به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ، مهندس کیشانی اضافه کرد : استان مرکزی دارای ۱۴۵۰ هکتار سطح زیر کشت کلزا می باشد که پیش بینی می شود ۲۸۰۰تن دانه روغنی کلزا از مزارع برداشت گردد. وی افزود : دانه روغنی کلزا توسط اداره کل بازرگانی (غله)استان با نرخ تضمینی هر کیلو گرم ۱۱۰۰۰۰ریال با نا خالصی ۲درصد و رطوبت ۹درصد از زارعین خریداری میگردد.