به گزارش اکونا پرس،

این مراسم در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و پیاده سازی اقتصاد مردمی و درون‌زا و به منظور دستیابی به توسعه متوازن منطقه ای و همچنین جهت استفاده حداکثری از ظرفیت ها و پتانسیل های بخش مردمی و غیر دولتی و احیای مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت، این تفاهم نامه با اهداف ذیل منعقد گردید:

۱- تحقق بخشی به رویکرد دولت جهت دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه متوازن با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و طبیعی منطقه

۲- تکیه بر قابلیت ها وتواتمندی های بومی و طبیعی در راستای مردمی و در ون زا نمودن اقتصاد منطقه و ارتقاء تاب‌آوری جامعه محلی

۳- توانمند سازی روستاییان با استفاده از ظرفیت‌های بومی و ارائه خدمات آموزشی و مهارتی و ایجاد تشکل های مردم نهاد

۴- اولویت دادن رفع محرومیت و توانمندسازی اقتصادی و فرهنگی مردم در روستاها در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

۵- حفظ عزت نفس و کرامت انسانی محرومان، توانمندسازی، تعالی و خوداتکایی

۶- جلب مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی جوامع محلی به منظور معیشت پایدار و جذب سرمایه‌گذاران داخلی وخارجی سرمایه‌گذاری، مشارکت اقتصادی و انجام امور مشاوره ای به مسئولین محلی واستانی در راستای اهداف تفاهم‌نامه

اصفهان –محسن راعی