به گزارش اکونا پرس،

این روزها شاهد خاموشی های برق در سطح کشور هستیم. علت خاموشی ها را می توان از محدودیت های تولید برق در نیروگاه های برق-آبی تا افزایش مصرف به ویژه در استخراج رمزارزها جستجو کرد. به عبارتی یکی از مهم ترین محورهای تعیین شده برای کاهش مصرف برق و کمک به تامین برق پایدار جمع آوری مراکز تولید غیرمجاز رمز ارزها است.

سید مجتبی باطنی، مدیر برق نواحی شمالی شرکت توزیع برق اصفهان، اظهار کرد: استخراج رمز ارزها نیاز به مصرف بالای برق دارد و متاسفانه افراد منفعت طلب با استفاده از تعرفه های یارانه ای اقدام به استخراج رمز ارز می کنند.

وی تاکید کرد: با نصب کنتورهای هوشمند بر روی اشتراکات دیماندی، کشاورزی و سایر مشترکین می توانیم به محل تولید رمز ارزها  پی ببریم و با استفاده از نرم افزارهای خاص تهیه شده در شرکت توزیع برق اصفهان که به تحلیل مصرف انرژی مشترکین بر اساس پارامترهای گوناگون می پردازد، کشف ماینرهای غیر مجاز ( تولید کنندگان رمز ارز ) امکان پذیر است.

باطنی عنوان کرد: در یک مورد ۵۰۰ دستگاه ماینر توسط همکاران  مشترکین، لوازم اندازه گیری و دفتر حراست این امور  و ستاد کشف شد.

وی ابراز داشت: ارزش دستگاههای ماینر به مبلغ ۸میلیارد تومان و میزان توان  انرژی برق مصرفی یک مگاوات می باشد و این میزان توان مصرفی برابر ۵۰۰ خانوار است.

وی تصریح کرد:  جهت معرفی مراکز تولید رمز ارزهای غیر مجاز نیز پاداش مناسبی توسط صنعت برق کشور پرداخت می شود و تاکنون هیچ مرکز مجاز  استخراج رمز ارز در اصفهان فعالیت نمی کنند.

باطنی در پایان از زحمات نیروی انتظامی تشکر و قدردانی کرد و گفت: کشف و ضبط این دستگاهها با کمک نیروی انتظامی انجام می شود و در نهایت پس از جمع آوری طی مراحل بعدی تحویل پلیس قضایی می شود.

اصفهان –محسن راعی