به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قم، حسن صبوری اظهار داشت: در راستای تکریم ساکنان روستای جمکران و تعیین متولی رسیدگی به امور روستا و با پیگیری این اداره کل روستای جمکران به محدوده شهر قم ملحق شد.

وی افزود: شورایعالی شهرسازی و معماری به موجب بند سه طرح جامع شهر قم مورخ 24/02/86 روستای جمکران را به شهر قم الحاق نموده بود. لیکن این الحاق از سوی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شد.

صبوری تصریح کرد: براساس رای دیوان عدالت اداری کشور، الحاق این روستا به شهر قم علاوه بر تایید در شورایعالی شهرسازی و معماری، نیازمند تایید و تصویب در هیئت وزیران بوده است.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان قم، در طی سالیان گذشته تعداد زیادی از درخواست های تغییر طرح تفصیلی شهر در داخل محدوده روستای جمکران به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارجاع شده است که همه این درخواست ها به دلیل در محدوده نبودن این روستا ترتیب اثر داده نشده است.

صبوری گفت: معاون اول رییس جمهور با ابلاغ نامه ای، موافقت هیئت وزیران با الحاق روستای جمکران به محدوده شهر قم را اعلام کرد و از این پس روستای جمکران در محدوده شهر قم خواهد بود.