به گزارش اکونا پرس،

 به نقل ازاداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی دراین نشست که شهردار محلات نیز حضور داشت ، سر پرست مخابرات منطقه مرکزی ،ضمن ارایه گزارشی ازتوسعه شبکه های مخا براتی در این شهرستان ،تاکید کرد متولی زیر ساخت خدمات آموزشی،فرهنگی، اجتماعی وامنیتی جامعه مخابرات است و تعامل سازنده دستگاه های اجرایی بویژه فرمانداری وشهرداری با مخابرات تاثیر بسیار بسزایی در پیشبرد وپیشرفت  طرح های در دست اجرا ی مخابرات در جهت توسعه شهرستان دارد.

مهندس لطفی افزود:  ارایه خدمات مطلوب تلفن همراه به مشترکین مستلزم توسعه ونگهداری آنتن ها  وایستگاه های بی تی اس است که تعامل شهرداری با مخابرات در این موضوع بسیار مهم وتاثیر گذار است 

در ادامه آرضایی شهردار محلات خواستار همکاری مخابرات جهت ایجاد شبکه نصب دوربین در شهر محلات شد که مهندس لطفی اظهار آمادگی کرد  با تشکیل کمیته آی تی  در شهرستان  متشکل از سایر دستگاه های اجرایی ذیربط ،مخابرات نهایت همکاری را به عمل خواهد آورد، چراکه نصب دوربین ها فراهم کننده امنیت برای همه جامعه است از جمله مخابرات در جهت کاهش سرقت تجهیزات مخابرات که اخیرا بسیار افزایش داشته است .

در ادامه این دیداردکتر ناظری، فرماندار شهرستان محلات ،ضمن تقدیر وتشکر از اقدامات انجام شده، بر حمایت همه جانبه از مخابرات تاکید کرد .