به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی،  مجیدآنجفی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود که امسال ۲۵۰ هزار تن گندم در استان تولید شود که حدود ۲۰۰ هزارتن که بیش از نیاز استان است، تحویل سیلوها شود. البته این میزان نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی خواهد داشت. وی افزود: با وجود زحمات و تلاش کشاورزان و اقدامات کارشناسی در مزارع، متاسفانه به علت تنش شدید خشکسالی که طی ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه است، شاهد کاهش تولید محصول گندم در استان هستیم .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، با بیان اینکه بر اساس تفاهم های انجام شده، توانستیم از گندم تولیدی استان هایی که بهترین کیفیت را دارند و با خشکسالی هم مواجه نیستند، بذر سال آینده را تامین کردیم، افزود: البته از اسفند ماه پارسال در این خصوص اطلاع‌رسانی شده است که انتظار می‌رود کشاورزان و گندمکاران بذر گندم مصرفی خود را جداگانه نگهداری کنند تا به مشکل بر نخورند. آنجفی بذر مورد نیاز استان را ۲۰ هزار تن عنوان کرد و گفت: برای کشت سال آینده که حدود ۲۰۰ هزار هکتار سطح گندم و برای حدود ۵۰۰ هزارهکتار بذر گندم آبی را باید تأمین کرد که پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۲ هزار تن نیز خود کشاورزان به صورت خود مصرفی نگهداری کنند و بقیه به صورت بذر و گواهی شده در استان تامین و تولید شود و امیدواریم در تامین بذر مشکلی نباشد