به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه وشهر سازی استان مرکزی، وی ادامه داد: با متقاضیان محترم جهت تکمیل پرونده تماس گرفته می شود و نیاز به مراجعه حضوری به اداره کل راه وشهر سازی استان نمی باشد.