به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی ، مهندس سعید سرآبادانی مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اراک  و زهرا طراوتی مدیر دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با حضور در مجتمع مسکونی ارکیده واقع در فاز 2 کوی شهید بهشتی شهر اراک از ساکنان این مجتمع به واسطه رعایت الگوی مصرف و استفاده درست از آب قدردانی نموده و گواهینامه مجتمع دوستدار آب را  به آنها اعطا نمودند.

  طی هفته صرفه جویی در مصرف  آب ، دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با حضور در مجتمع های مسکونی که الگوی مصرف را رعایت نموده اند نسبت به اهداء گواهینامه مجتمع دوستدار آب ، نصب بنر قدردانی و اهداء گل به ساکنان  اقدام نمود.