به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی دراین نشست سر پرست مخابرات منطقه مرکزی ،ضمن ارایه گزارشی ازتوسعه شبکه های مخا براتی در این شهرستان از تعامل سازنده فرمانداری با مخابرات تقدیر کرد . 

در ادامه این دیدار حاج علی بیگی، فرماندار شهرستان تفرش ، ضمن تقدیر وتشکر از اقدامات انجام شده، بر حمایت همه جانبه از مخابرات تاکید کرد .