به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات واطلاع رسانی اداره کل راه وشهر سازی استان مرکزی احمد مرزبان با اعلام این خبر گفت: در ثبت نام مرحله جدید طرح اقدام ملی مسکن استان مرکزی تعداد ۳۳هزارو ۲49 نفر ثبت نام کرده اند که با درخواست همشهریان گرامی و پیگیری های این اداره کل از  وزارت راه وشهرسازی، مهلت بارگذاری واصلاح  مدارک متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن پس از دو بار تمدیدبه اتمام رسیده و از امروز پالایش افراد واجد شرایط آغاز می گردد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی افزود:یکی از مهمترین مسائلی که می بایست متقاضیان درفرآیند ثبت نام رعایت می کردند بارگذاری مدارک هویتی بوده که متاسفانه اکثر افراداز این موضوع غافل شدندکه با همت وتلاش کارکنان این اداره کل درزمان اصلاح مدارک، با  اطلاع رسانی های مناسب از طریق مختلف این آگاهی به متقاضیان داده شد.

وی تاکید کرد:متقاضیانی که درمرحله گذشته (سال1399)درطرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده اند و تایید مدارک آنها صورت پذیرفته، نیاز به هیچ اقدامی ندارند و با توجه به ثبت نام تعداد بسیار زیادی از هم استانی های گرامی در مرحله جدید،کار پالایش متقاضیان آغاز گردیده و کارشناسان این اداره کل در دوشیفت کاری بررسی مدارک متقاضیان را انجام می دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی  در پایان از مردم عزیز استان درخواست کرد با توجه به شیوع موج پنجم کرونا از مراجعه حضوری به این اداره کل خود داری نموده و بررسی وضعیت ثبت نامی خود  را در سامانه tem.mrud.ir پیگیری نمایند.