به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری،وی در ادامه افزود: این موفقیت، حاصل تلاش مضاعف پرسنل منطقه و البته مساعدت و همکاری نزدیک دیگر مدیران مجموعه شهرداری بوده، که باعث شده این مهم تحقق یابد.

ایشان همچنین ابراز امیدواری نمود که با ادامه این روند شاهد رشد چشمگیری در حوزه درآمدی منطقه باشیم، چرا که تحقق درآمد مناطق و سازمان های تابعه تاثیر به سزایی در تحقق بودجه شهرداری اراک خواهد داشت و این مهم با تلاش و همدلی مضاعف پرسنل و مسوولین شهرداری میسر می شود.