به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای باختر در این جلسه بررسی برنامه عملیاتی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت در سال ۱۴۰۰ ،هماهنگی جهت انجام مطالعات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران پروژه ها ی عمرانی شرکت قبل و بعد از اجرا در زمان بهره برداری توسط اعضا بررسی شد.

همچنین در این جلسه ، گزارش از وضعیت مدیریت ویروس کرونا در سطح شرکت واقدامات صورت گرفته توسط رابط سلامت ارائه گردید.

در ادامه مجری طرح تولید پراکنده برق باختر گزارشی از وضعیت مولدهای تولید پراکنده ،چالش ها ،مشکلات و راهکارها ارائه نمود.

در این جلسه از سوی اداره نظارت بر خدمات پوسیدگی لوله های تاسیسات و فلکه اصلی گاز رسانی به شرکت برسی شد و گزارشی در این خصوص ارائه شد.

در پایان نیز از سوی رئیس کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل جمع بندی از موضوعات جلسه صورت گرفت.