به گزارش اکونا پرس،

 سردار "سید محمود میرفیضی" اظهارداشت: در پی وقوع تفکیک غیرمجاز اراضی زراعی در "قم"، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوب 31خرداد ماه 1374 و اصلاحی یکم آبان ماه 1385 و اجرای دستور مقام قضائی در جهت جلوگیری از تفکیک غیرمجاز اراضی زراعی و تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی یکی از مناطق قم نسبت به اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون در خصوص 20 مورد قطعات تفکیکی غیرمجاز و 6 فقره تغییر کاربری غیرمجاز اقدام شد.

فرمانده انتظامی استان قم گفت: در این رابطه و با تلاش های صورت گرفته توسط مأموران انتظامی استان، 40 هزار متر مربع از اراضی کشاورزی به زعم کارشناسان به ارزش 200 میلیارد ریال، به حالت اولیه اعاده شده و 2 نفر نیز در این رابطه دستگیر شدند.

وی افزود: اراضی کشاورزی حق نسل آینده برای ادامه حیات و زندگی است و تخریب آن می تواند منجر به بروز شرایط دشوار زیست محیطی برای آیندگان شود .

سردار میرفیضی، ضمن هشدار به متعرضان املاک و اراضی کشاورزی و ملی افزود: پلیس با افراد سودجو قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد کرد.