به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی در راستای توسعه و تقویت پوشش همراه اول در روستاهای استان مرکزی ، 4 سایت همراه اول در روستاهای درمن ودیز آباد از توابع شهرستان خنداب،یاسبلاغ از توابع شهرستان فراهان وسقر جوق از توابع شهرستان آشتیان ارتقا یافت .

براساس این گزارش با بهره برداری از توسعه وارتقای این سایت ها  دراین روستاها علاوه برتقویت ورفع مشکلات پوشش آنتن دهی شبکه ،تعداد نقاط کور کاهش یافته وبا افزایش پهنای باند، امکان استفاده از اینترنت همراه اول نیز فراهم شده است.