به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در این جلسه که در روز دوشنبه 21 تیرماه برگزار شد ،ضمن ارائه گزارش تحلیلی از شاخص های آماری،عملکرد شرکت در بخش کنترل کیفیت آب و فاضلاب طی سال 1399 و پیش بینی ها و برنامه ریزی های لازم برای سال 1400  و بررسی موارد فوق ، گزارش پایش کیفیت آب در منابع ، مخازن و شبکه های آبرسانی شهر ها و روستاهای تحت پوشش نیز ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

در ادامه این جلسه ، وضعیت تاسیسات تاثیر گذار برکیفیت آب و همچنین مدیریت اطلاعات و ثبت مشخصات شناسنامه ای در سامانه ی lims  شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.