به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری کمیته امداد، سید محمد رضا میره ای، معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم ضمن قدردانی از مردم و خیران استان که همه ساله با نذورات قربانی و تأمین گوشت قربانی برای نیازمندان این نهاد را یاری می کنند گفت: یکی از خیران قمی، امسال با تحویل سه رأس گوساله به ارزش یک میلیارد ریال در این امر خداپسندانه سهیم شد.

وی با بیان اینکه ارزش مادی این دام های نذر شده یک میلیارد ریال است گفت: با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور از مردم و خیران تقاضا می کنیم امسال نذورات قربانی بیشتری را به افراد بی بضاعت کمک کنند.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم با اعلام شماره کارت 6037997900001125 افزود: واریز وجوه نقدی برای این منظور از طریق کد دستوری #025*8877* نیز فراهم شده است.