به گزارش اکونا پرس،

میثم احمدی معین،مهدی میرحسینی،محسن میرزاخانی،محمود مظلومی،علی عزیزمحمدی،علی امیری،ابوالفضل آنجفی،سید مجید صادقی،محمد میرزایی،بهنام بیات،سید روح اله اقایی،علی جونوشی ومحمد علی آقا اعضای این تیم  را تشکیل و محمد آجرلو مربی و سرپرست اعضای این تیم کوهنوردی را برعهده داشت.

دَماوَند کوهی در شمال ایران است که بلندترین کوه ایران و بلندترین آتشفشان آسیا و خاورمیانه است.