به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه حضرت معصومه(س)، پس از بررسی و ارزیابی اقدامات روابط عمومی دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی در ایام انتخابات توسط کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات استان، روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه حضرت معصومه(س) به عنوان تنها روابط عمومی دانشگاهی برتر بین دستگاه های استان انتخاب شد.

محمد جواد رضایی، رییس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه ضمن قدردانی از کارکنان روابط عمومی دانشگاه، این افتخار را مرهون تلاش  آنان و همکاری سایر واحد ها، خصوصا حمایت های رییس دانشگاه دانست.

وی به گزارش ارسال شده از اقدامات ستاد انتخابات دانشگاه به ستاد انتخابات استان قم اشاره نمود و اظهار داشت: فعالیت های متعدد و متنوعی توسط واحد های تشکیل دهنده ستاد در ایام انتخابات انجام شد که در اغلب آنان، روابط عمومی دانشگاه همچون همراهی صمیمی در کنار متولیان برنامه حضور داشت.

رییس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، تولید محتوا با همکاری و حضور دانشجویان در ایام انتخابات را از مهمترین فعالیت های روابط عمومی دانشگاه عنوان کرد  و افزود: بر اساس سیاست های اتخاذ شده، در ترم های تحصیلی و مناسبت های آتی نیز فعالیت های متنوعی در حوزه تولید محتوا با کمک و تعامل با دانشجویان بویژه کانون های فرهنگی، تشکل های اسلامی و انجمن های علمی انجام خواهد شد.