به گزارش اکونا پرس،

قریشی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک:

باید از ظرفیت نیروهای متخصص و توانمند شهرداری، به نحو مطلوبی استفاده شود.

داوود قربانی رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اراک:

رسیدگی به مشکل آرامستان اراک، باید به فوریت و با تمام توان در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

عباس خسروانی سخنگو و عضو شورای اسلامی شهر اراک:

به‌ کارگیری و جذب نیروهای شهرداری، باید به صورت هدفمند و با کار کارشناسی انجام شود.

سید وحید میرنظامی رئیس شورای اسلامی شهر اراک:

ساماندهی وضعیت نیروهای حجمی شهرداری اراک، ضرورت دارد

عسگری خزانه دار و عضو شورای اسلامی شهر اراک:

تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری، باید با اولویت سنجی و رعایت اصل عدالت و انصاف انجام شود.

پیمان عین القضاتی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اراک:

وضعیت فعلی آرامستان اراک مورد تایید شهروندان نیست و باید در کوتاه ترین زمان ممکن موانع رفع شود.

شهرداری 3

شهرداری 5

شهرداری1

شهرداری2

شهرداری4