به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، یوسف رشیدی، مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد استان قم با اشاره به افزایش قیمت مسکن گفت: این نهاد برای خرید و تعمیرات مسکن افراد تحت حمایت از ابتدای سال تاکنون 67 فقره تسهیلات به ارزش 7 میلیارد و 965 میلیون ریال پرداخت کرده است.

وی با اشاره به اینکه برای تعمیرات مسکن 194 خانوار نیز پنج میلیارد و 965 میلیون ریال اعتبار صرف شده است تصریح کرد: یک میلیارد و 480 میلیون ریال نیز به دو خانوار تحت حمایت شهری کمک شد تا نسبت به خرید و تکمیل مسکن خود اقدام کنند.

رشیدی از خیران استان خواست با واریز کمکهای خود به کارت 6037991199520952 با کد شناسه 332263 این نهاد را در تأمین سرپناه نیازمندان یاری کنند.