به گزارش اکونا پرس،

به نقل از دفتر روابط عمومی برق باختر ،در این جلسه علاوه بر بررسی مصوبات  قبل مواردی به عنوانپیشنهادات اجرایی جدید مطرح و مورد تایید اعضاءمحترم قرار گرفت.