به گزارش اکونا پرس،

دراین پروژه هاکه استاندار مرکزی نیز حضورداشت،ابتدا روکش آسفالت درب ورودی شهرک صنعتی مأمونیه افتتاح شد سپس مرکز فیلتراسیون کارخانه ذوب آهن امید رویان تحت عنوان غبار گیر صنعتی راه اندازی شد. در راه اندازی این مرکز ٨٣٣٠٠٠دلار صرفه جویی ارزی بعمل امده، و ظرفیت آن ١۴٠٠٠٠مترمکعب است.

همچنین در شهرک صنعتی زاویه شرکت تهویه و تبرید سرما افتتاح شد. این واحد صنعتی بیش از ٣٠نفر اشتغال پایدار ایجاد کرده است. این واحد صنعتی با مساحت ٢٨٠٠با مبلغ ٢٠٠میلیارد ریال به بهره برداری  رسید. در شهرک صنعتی پرندک نیز ابتدا مرکز گازرسانی آغاز به کارکرد،وپس از آن، کارخانه تولید ظروف چینی با ظرفیت ١٠٠٠تن کلنگ زنی شد.. این کارخانه با سرمایه گذاری ۵٩٠٧٠٠میلیون ریال٢١٠نفر ظرفیت اشتغال پایدار دارد. و مساحت آن ١٨٠٠٠متر میباشد. مهندس میرزایی در پایان این برنامه ها اعتبار در نظر گرفته شده را برای پروژه های هفته دولت ١٨۴۶٠٠میلیون ریال اعلام کرد. قبلا نیز در شهرک صنعتی محلات، واحدصنعتی در سنگ آسیا و فاز دوم اسپادانا قیر دلیجان به بهره برداری رسیده بود