به گزارش اکونا پرس،

 در این بازدید مهندس میرزایی مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی عنوان کرد برای این پروژه استانداری مرکزی، شرکت شهرک‌های صنعتی، وشرکت خدماتی این شهرک متعهد به انجام وظایف خود بوده اند که به دلیل مشکلات مالی به انجام نرسیده است.

اما اینک سازمان شهرکها برای به ثمر نشستن آن مبلغ ۶٠میلیارد ریال در نظر گرفته است. در ادامه معاون دادستان اراک، ضمن بازدید از شهرک صنعتی خیر آباد خواستار زمان بندی کامل برای انجام پروژه مذکور از سوی شرکت شهرکها و راه و شهرسازی استان شد.

در این بازدید که منجر به یک جلسه ویژه هم شد، حل مشکل معارضین زمینهای شهرک خیرآباد و جابجایی تیرهای چراغ برق نیز بررسی شد. در این بازدید و جلسه امام جمعه معصومه و هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک خیرآباد هم حضورداشتند