به گزارش اکونا پرس،

به نقل از خبرگزاری ایرنا(قم) وی در دیدار با محمدمهدی اسماعیلی، افزود: بیکاری جوانان می‌تواند دین و اعتقاداتشان را دچار چالش و بحران کرده و آنها را در ورطه بی‌دینی قرار دهد.

مسوولان فرهنگی باید نسل جدید و جوانان را به نحوی تربیت و آموزش دهند که ارزش‌های دینی در وجود آنها نهادینه شده و آنها خیر و آخرت خود را در پایبندی به مفاهیم دینی جستجو کنند.

این مرجع تقلید اظهار داشت: مسوولان دولتی باید تلاش کنند ارتباط خود را با علما و فضلای حوزه علمیه حفظ کنند و مراجع تقلید نیز وظیفه دارند مسوولان را راهنمایی و دعا کنند.

آیت الله علوی گرگانی افزود: امروز نبرد و جنگ سختی در مساله فرهنگ در حال انجام است و دشمنان دست به دست یکدیگر دادند تا جوانان را از ارزش‌های دینی و معنوی دور کنند.

آیت الله علوی گرگانی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد از هنرمندان و افراد مستعد در داخل این وزارتخانه استفاده کرده و از این افراد خوش ذوق حمایت نماید.