به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان شازند  هدف از اجرای این طرح کاهش تراکم و فشردگی خاک حاصل از تردد ماشین آلات کشاورزی و تکرار خاک ورزی می باشد.

این عملیات تراکم خاک، خواص فیزیکی خاک و نفوذ پذیری آب در خاک را تغییر می دهد و سبب افزایش عملکرد در خیلی از محصولات کشاورزی می شود.

خاک ورزی عمیق اگر به طور مناسب انجام شود، می تواند اثرات منفی تراکم خاک را کاهش دهد. ادوات خاک ورزی عمیق روی خواص فیزیکی خاک در عملکرد گندم می تواند موثر واقع و سبب افزایش سرعت و عمق نفوذ آب در خاک شود.

نتایج تحقیقات نشان می دهد که این روش باعث بهبود خواص فیزیکی خاک و افزایش عملکرد گندم را به همراه دارد. امید است با دیدن مزایای استفاده از این روش خاکورزی سایر کشاورزان نیز در این زمینه اقدام نمایند و بستر مناسبی جهت کشت حفاظتی درکشور بوجود آید.