به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، در این جلسه شرح اقدامات انجام شده در راستای بازنگری و بروز رسانی طرح جامع مدیریت پسماند شهر اراک مطرح گردید و مورد بررسی کارشناسان مربوطه قرار گرفت. 

از شاخص ترین اقدامات انجام شده در این حوزه؛ آنالیز فیزیکی و شیمیایی تمامی کامیون های تخلیه پسماند در محل دفن طی سه فصل متوالی می باشد که برای اولین بار در شهر اراک انجام شده است. 

در سوی دیگر از سایر اقداماتی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت میتوان به انتخاب منطقه و نقاط نمونه برداری و آنالیز مناطق مسکونی و انجام هماهنگی با شهروندان و همچنین جمع آوری اطلاعات پسماندهای بیمارستانی، بهداشتی و درمانی اشاره کرد. 

در پایان نیز مقرر شد تا نمونه برداری و آنالیز شیمیایی پسماند شهری در فصل پاییز و نمونه برداری و آنالیز پسماند مناطق مسکونی به صورت همزمان صورت گیرد و آذرماه آینده گزارش کامل در این خصوص ارائه گردد.