به گزارش اکونا پرس،

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک قصد دارد با بررسی طرح های اجرا شده تفکیک از مبدا زباله های خشک در شهرهای تهران و مشهد؛ و راه اندازی اپلیکشن مخصوص، گامی موثر در جهت ترویج فرهنگ بازیافت بردارد. 

لازم به ذکر است که پیش از این، سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک با جمع آوری روزانه ۳۰ تن زباله خشک یکی از فعال ترین شهرهای کشور در زمینه فرهنگ بازیافت و حفاظت از محیط زیست بوده و بنا بر این است که چنین مبحثی رشد و توسعه همه جانبه‌ای را به خود ببینید. 

در این جلسه مهدی فدوی، سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک با اشاره به اینکه رسالت اصلی این سازمان اجرا طرح تفکیک زباله خشک از مبدا است، گفت: سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک با اجرای برنامه های توسعه ای به جایی رسیده که رسالت اصلی امروز آن، اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماندهای خانگی است که البته این امر نیاز به هماهنگی یکپارچه مدیریت شهری، شهروندان و سایر سازمان های ذیربط دارد. 

فدوی ادامه داد: دغدغه ما در بحث اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماندهای خشک این است که بعد از دریافت این نوع پسماند، به جای آن چه چیزی را به شهروندان تحویل دهیم تا آن ها نیز مجددا برای انجام این کار ترغیب شوند.  

وی افزود: به هر سو در اسرع وقت طرح تفکیک از مبدا پسماندهای خشک با الگو برداری از شهرهای مشهد و تهران و همچنین رفع ضعف های آن ها در اراک اجرایی خواهد شد چرا که این موضوع اهمیت ویژه ای در زیست شهری دارد به طوری که اگر همین امروز این طرح مورد اجرا قرار گیرد نیز، دیر است.