به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، سید وحید میرنظامی رئیس شورای اسلامی شهر اراک، عصر روز دوشنبه مورخ ۲۲ شهریور ماه سال جاری در هفتمین جلسه صحن علنی شورا، گفت: یکی از مهم ترین دغدغه های شورای ششم، تکمیل پروژه های نیمه کاره سطح شهر می باشد و پروژه سردار مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی، از جمله مهم ترین پروژه های مورد نظر می باشد که ریتم پایانی آن به جهت حجم ترددی در این محدوده شهری، باید سریع تر نواخته شود و اگر شهرداری در این مسیر نیاز به کمک و حمایت شورای شهر دارد، اعضای شورا از هیچ کمک و تلاشی در به ثمر رسیدن و بهره برداری از پروژه مذکور، کوتاهی نخواهند کرد.

وی در ادامه با تاکید بر آماده سازی فضاها و امکانات شهری جهت استقبال از پاییز و فصل بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی،افزود: اگر تشریک مساعی شهرداری و شورای شهر نباشد، کارها و امور مربوط به شهر آنچنان که باید سامان داده نمی شود، لذا از تمامی همکاران شهرداری خواسته می شود که در انجام وظایف و امور مربوط به شهر، در حکم شهردار اراک، احساس مسئولیت داشته باشند تا کارها به نحو احسن پیگیری و اجرایی شوند.

سید وحید میرنظامی تاکید کرد: دوره خدمت در شورا و شهرداری ماندگار نیست و باید این بازه زمانی مغتنم شمرده شود و به نحو احسن از این فرصت، برای خدمت رسانی بهتر و بهینه به شهر و شهروندان استفاده نماییم.