به گزارش اکونا پرس،

حسن ریاحی نسب گفت: پس از تشکیل کارگروه منابع انسانی برای تطبیق مدرک153نفر از حائزین شرایط تغیر اشتغال به کار،همکاران به مدیریت توزیع برق شهرستانها جهت تشکیل پرونده و ارزشیابی داوطلبان و بررسی شرایط سوابق جهت احراز شرایط تغییر اشتغال به کار، اعزام شدندکه درنهایت پرونده 142نفر از داوطلبان تایید شد.

وی بابیان اینکه پس از تایید پرونده داوطلبان با برنامه ریزی و هماهنگی قبلی با تشکیل تیم مصاحبه، وضعیت تحصیلی،ویژگی های رفتاری،تخصص ومهارت و ارزیابی روانشناختی دواطلبان مورد بررسی قرار گرفت،افزود: نتیجه مصاحبه به توانیر ارسال  شده و اعلام نتایج جهت تغییر اشتغال به کار 35نفر از شاغلین در شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی اواخر آبان ماه سال جاری اعلام خواهد شد.

ریاحی نسب گفت: با برگزاری این  آزمون، تبدیل وضعیت شغلی 35 نفر از کارکنان  این شرکت در رده های شغلی مهندسی برق  ،کارشناس در حوزه های روابط عمومی،رایانه ،امور مالی،امور مشترکین،بازرگانی ،انبار و تدارکات،حقوقی ،GIS،عمران و نقشه برداری و تکنسین برق میسر شد