به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ، همایش کشت پاییزه وآغاز سال زراعی جدید دراستان مرکزی باحضور استاندار مرکزی، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی،مدیران جهادکشاورزی شهرستان ها، روسای تولیدات گیاهی، کارشناسان پهنه، روسای مراکز خدمات کشاورزی دهستان ها، دستگاه های تابعه وجمعی ازمسئولین استان در سالن اجتماعات غدیر استانداری استان مرکزی برگزار گردید.

استاندار مرکزی دراین مراسم اظهارداشت: استان مرکزی درکنارصنعتی بودن دربخش کشاورزی نیز توسعه یافته وصنعت وکشاورزی را دوبال پیشرفت وتوسعه استان معرفی کرد. آقازاده افزود: استان مرکزی درتولید محصولات کشاورزی ازجمله تولید گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ وشیر درزمره ده استان برتر کشور معرفی شده وهمچنین در زمینه تولید محصولات باغی، پسته، انار، گل وگیاهان زینتی نیز جز استان های برتر کشور شناخته شده است. وی درادامه بیان داشت: خشکسالی، تولید محصولات کشاورزی را درسال زراعی گذشته دراستان ۲۵۰ هزارتن کاهش داده است.

استاندارمرکزی گفت: خشکسالی وتغییر اقلیم درصورتی که قیمت هرکیلوگرم محصولات کشاورزی ۴۰هزار ریال درنظرگرفته شود، حدود ۱۰ هزارمیلیاردریال به کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی ضرر وارد کرده است. آقازاده در ادامه بیان داشت: باتوجه به اینکه کشورایران درمنطقه خشک ونیمه خشک قرارگرفته، باید ازدانش کشاورزی وتجربیات وابزارها برای مقابله با وضع موجود بهره گیری کرد وخسارت احتمالی ناشی از خشکسالی رابه حداقل رساند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی نیز دراین مراسم اظهارداشت: بخش کشاورزی بخش عظیم واثرگذاری است ومادرحوزه کشت پاییزه دستاوردهای ارزشمندی داشتیم که بزرگترین دستاورد ما در طول ۴ سال گذشته ارتقای کمی وکیفی تولید گندم دراستان بوده است. آنجفی افزود: اقدامات لازم برای شروع سال زراعی جدید پیش بینی شده که باید با اجرایی کردن راهبردهای مدیریتی، مشکلات ناشی از خشکسالی را درحوزه کشت به حداقل رساند. وی درادامه بیان داشت: تامین بذر ازجمله دغدغه های سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی بوده است که باهمکاری مسئولان استان وبسیج امکانات استانی، بذر موردنیاز کساورزان به میزان کافی تامین شده است. رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی گفت: باوجود شیوع بیماری کرونا دریک سال ونیم اخیر، میزان سن زدگی گندم دراستان مرکزی با انجام اقدامات ترویجی وآموزشی درسال جاری به یک وسه دهم کاهش یافته است.

آنجفی افزود: توسعه کشت دانه های روغنی وکشاورزی قراردادی ازجمله برنامه های سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی درسال زراعی آینده است. وی در ادامه بیان داشت: کودشیمیایی موردنیاز کشاورزان استان مرکزی برای کشت پاییزه به میزان کافی ذخیره سازی شده ومشکلی درتامین کود دراستان وجود ندارد. معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی استان مرکزی دراین همایش گفت: مجموع تولیدات گیاهی استان مرکزی درسال گذشته ۲ میلیون و۲۵۰هزارتن بوده که ازاین میزان ۵۶۰هزارتن محصولات باغی تولید شده است. زاهدی افزود: درسال گذشته تولیدات زراعی یک میلیون و۶۹۰هزارتن بوده که ازاین بخش محصولات پاییزه ۳۷۴هزار و۲۸۵تن تولید شده است. وی ادامه داد: درتولید بذر که یک نهاده مهم است سال گذشته ۲ هزارو ۵۲۱تن بذر گندم آبی ودرسال جاری ۲ هزار و ۱۷ تن تولیدشده است وهمچنین سال گذشته بذر جو آبی یک هزارو۲۰۷ تن ودرسال جاری ۷۶۰تن تامین شده است. زاهدی درپایان ایجاد ذخایر استراتژیک بذر را ازنیازهای استان معرفی کردوگفت: ایجاد ذخایر استراتژیک بذر برای تامین بذر درزمان خشکسالی دراین استان ضروری است