به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم به منظور تامین وارتقا حداکثری سطح ایمنی راهها ، پروژه اجرا و احیا خطوط ترافیکی در محورهای جاده ای استان قم عملیاتی شد.

رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ضمن اعلام خبر فوق تصریح کرد : قالب اجرایی این طرح شامل احیا و اجرای خطوط ترافیکی به صورت سرد و گرم و همچنین اجرای نقوش می باشد .

سید حسن خلیلی با یادآوری این مهم که نقش خطوط ترافیکی جاده ای درهدایت رانندگان ، بخصوص درطول شب ، ایام بارش ، نقاط کوهستانی و مه گیر و ...از اهمیتی دوچندان برخوردار خاطرنشان ساخت : با توجه به پی گیری های به عمل آمده و حمایتهای بی دریغ مسئولین امر ( بخصوص مدیرکل محترم ) نسبت به انعقاد قرادادی درقالب اجراو احیا خطوط ترافیکی درسطح راههای استان قم طی سالجاری اقدام گردید .

وی طول خطوط اجرایی دراین طرح را شامل یکهزار و 100 کیلومتر خط سرد وگرم دانست و افزود : همچنین درقالب این پروژه افزون بر 200 متر مربع نقوش نیز درسطح راههای استان اجرایی می شود .

 رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم اجرای طرح خط کشی را با اولویت راههای شریانی (شامل آزادراهها وبزرگراهها ) دانست و متذکر شد : همچنین سعی بر آن است که در دیگر محورها ی مواصلاتی که در زمره راههای شریانی نمی باشند اما از ترافیک چشمگیری برخوردارند ،  خطوط ترافیکی اجرا شوند .

خلیلی نیا بازه زمانی اجرا و تکمیل این پروژه را یکساله و حداکثر تا پایان سال 1400 دانست و افزود  : جهت اجرای این طرح افزون بر 75 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته که ازمنابع سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تامین شده است .

وی درخاتمه با یادآوری آنکه ماندگاری خطوط ترافیکی منوط به رعایت اصول خط نگهداری و عدم عبوروسائط نقلیه از روی خطوط می باشد عنوان کرد : درخواست موکد اینجانب ازتمامی رانندگانی که ازمحل اجرای پروژه های خط کشی عبور میکنند ، همکاری کامل با عوامل اجرایی جهت جلوگیری ازوقوع هرنوع حادثه از سویی و عدم عبور از روی خطوط ، بخصوص درساعات اولیه اجرا ازسویی دیگر می باشد.