به گزارش اکونا پرس،

مجید محمدرضاخانی در گفت‌وگو با خبرنگار شهرنیوز،‌ با اشاره به برنامه‌ریزی شهرداری در زمینه ارتقای کیفی محلات قم اظهار داشت: در این راستا با اولویت‌بندی محلات شهر قم و با استفاده از ظرفیت کلیه ذینفعان و مشارکت شهروندان با شناسایی وضعیت موجود هر محله در ابعاد مختلف و کالبدی، محیط‌زیست، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ترافیکی؛ شناسنامه محله تدوین و سپس با رویکرد برنامه‌ریزی همگرا نسبت به احصا نقاط ضعف، قوت، نیازسنجی و اولویت‌بندی آن‌ها اقدام می‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: پس از اولویت‌بندی محلات شهری نسبت به هدف‌گذاری و تعیین راهبردها و سیاست‌های اجرایی و تدوین برنامه عملیاتی جهت ارتقاء کیفی محله برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت انجام می‌گیرد.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با اشاره به هدف نهایی طرح ارتقاء کیفی محلات، گفت: نتیجه این اقدامات در طول بودجه‌های سالیانه شهرداری به‌صورت پروژه‌های ارتقا کیفی محلات تعریف و اجرایی می‌گردد.

وی یادآور شد: برای تدوین مناسب این برنامه برای هر محله برداشت آخرین وضعیت موجود و ایجاد بانک اطلاعات آماری محلات ضروری است که گام‌های مناسبی در این زمینه در حال برداشته شدن است.

محمدرضا خانی در پایان ابراز کرد: مشارکت فعال نخبگان و شهروندان ساکن محلات در فرآیند تدوین این برنامه‌ها تأثیری قابل‌توجهی در تقویت برنامه عملیاتی تدوین‌شده خواهد داشت.