به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت خبری کمیته امداد، سید محمد رضا میره ای، معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان قم، ضمن قدردانی از مردم نیکوکار و خیران اظهار کرد: مجموع کمک‌های مردمی در 6 ماهه نخست امسال بیش از 76 میلیارد و 570 میلیون تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال 99 به میزان 36 درصد رشد داشته است.

وی با تأکید بر اینکه کمک های مردم در اسرع وقت به دست نیازمندان واقعی رسیده است گفت: این کمک ها بیشتر در زمینه های معیشت، درمان، مسکن، تحصیل و جهیزیه صرف شده است.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم با بیان اینکه حامیان ایتام و فرزندان محسنین هم در 6 ماهه نخست امسال نزدیک به 17 میلیارد و 300 میلیون تومان کمک کرده اند گفت: در نیمه نخست امسال بالغ بر 10.2 میلیارد تومان هم صدقات مردم بوده است.

میره ای مشارکت مردم را در شرایط اقتصادی تحریم و کرونا، تحسین برانگیز خواند و اظهار کرد: علاوه بر اینکه مؤدیان زکات و کفارات حدود سه میلیارد و 920 میلیون تومان مشارکت داشته اند مردم نیکوکار و خیران هم در زمانهای مختلف و با توجه به نیازهای ضروری مددجویان بیش از 45 میلیارد و 146 میلیون تومان به این نهاد برای کمک به نیازمندان سهیم شده اند.

وی با بیان اینکه دفاتر پنجگانه این نهاد و مراکز نیکوکاری در استان قم آمادگی دریافت کمک های مردمی را دارند تصریح کرد: کارت 6037997900001125 در طول سال برای کمک به محرومان استان در نظر گرفته شده است.