به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، در این جلسه پرونده های مربوط به شهروندان به منظور اتخاذ تدابیر لازم از جنبه های فنی، شهرسازی و حقوقی، جهت رعایت حقوق شهروندی و البته صرفه و صلاح شهرداری توسط اعضای حاضر بررسی و تصمیمات لازم نیز اتخاذ شد