به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی، ، کمالی مدیرکل هواشناسی استان در نشستی با مهندس لطفی مدیر مخابرات منطقه مرکزی با اشاره به ارسال داده های هواشناسی گفت: مناسب بودن، بروز بودن و مطلوب بودن بسترهای مخابراتی و تجهیزات می تواند در این بین نقش مهمی را ایفا نماید.

وی در این راستا   به منظور ایجاد ایستگاه های هواشناسی خواستار همکاری وتعامل مخابرات جهت بهبود و ارتقای بسترهای هواشناسی استان و سایر ادارات تابعه شد.

در ادامه مهندس لطفی ضمن قدردانی از زحمات هواشناسی استان از پیگیری و دستور لازم در راستای بهینه شدن وضعیت بسترهای ارتباطی و مخابراتی خبر داد و افزود:  با تعامل وهمکاری دوجانبه در ایجاد ایستگاه های جدید هواشناسی  وبرقراری ارتباطات پایدار بسترهای مخابراتی هواشناسی تلاش خواهیم کرد.