به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ، درجلسه ای که به منظور هماهنگی و کسب آمادگی حداکثری جهت اجرای طرح راهداری زمستانی ، درسالن جلسات این اداره کل تشکیل شد ، محمد حسن کلهری مدیرکل ، طی سخنانی اظهار داشت : برنامه ها و تمهیدات اجرایی طرح راهداری زمستانی باید به گونه ای لحاظ شود که متناسب با سختترین شرایط جوی باشد .

وی درادامه با یادآوری این مهم که اجرای موفق راهداری زمستانی طی دوره های بارش ، منوط به سلامت و شادابی پرسنل راهدار و دیگر عوامل اجرایی است تصریح کرد : واکسیناسیون تمامی کارکنان ، خصوصا عوامل اجرایی ، دربرابر بیماری کرونا ، الزامی و رعایت جامع شیوه نامه های بهداشتی ( علی الخصوص درراهدارخانه ها و دیگر اماکن استقراراکیپها ) حیاتی است .

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم دربخشی دیگر از بیانات خود به تجربه موفق راهداری زمستانی درسال گذشته ، اشاره وافزود : جا دارد از همکاری عزیزان که طی سال گذشته با رعایت جامع شیوه نامه های بهداشتی طرحی موفق از راهداری زمستانی و همچنین راهداری نوروزی ، را به نمایش گذاشتند  تشکر کنم .

   محمد حسن کلهری ادامه داد : سلامت  عوامل اجرایی طی طرح راهداری زمستانی و نوروزی سال گذشته درحالی محقق شد که واکسیناسیون صورت نگرفته و صرفا رعایت شیوه نامه ها ی بهداشتی موجب این امر مهم شد .

   وی اجرای طرح راهداری زمستانی را دشوار خواند و متذکر شد : بی تردید راهداری وظیفه ای چالش برانگیز ، سخت و درعین حال خدمتی خداپسندانه و درزمره باقیات ، صالحات است .

  کلهری تجهیز راهدارخانه ها و دیگر اماکن استقرار اکیپهای راهداری زمستانی را درزمره اولویتهای ستادی ادارات کل دانست و تصریح کرد : اورهال ما شین آلات ، خصوصا ادوات برفروب و نمکپاش ، تامین نیروی انسانی مکفی ( کمی و کیفی ) ، دپومخلوط ماسه و نمک به مقدار لازم و اجرای طرحهای عمران جاده ای پیش از ایام بارش ، از دیگر ارکان اجرای موفق طرح راهداری زمستانی است که باید مد نظر قرارگیرد .

  وی صرفه جویی در مصرف ، مراقبت در تامین و نگهداری ادوات ، تجهیزات ، ابنیه محل استقرار عوامل و ...مسئولیتی  همگانی برشمرد و تاکید کرد : افتخار هر مسلمان ، تربیت و تعلیم درجامعه ای است که شالوده آن را فرهنگ دینی تشکیل داده و این فرهنگ مارا بر حفظ اموال عمومی و حتی اولی قرار دادن آنها به اموال شخصی فرا خوانده است .

     مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درخصوص اقدامات عمرانی معطوف به امر راهداری زمستانی نیز اظهار داشت : بهسازی راهها ، تعمیر و تعویض علائم ، اجرا و نگهداری از سیستم روشنایی ، اجرا و احیا خطوط ترافیکی و ...درزمره اقدامات عمرانی است که تکمیل آنها نباید معطل و برزمین مانده رها شوند .

    محمدحسن کلهری ادامه داد : بحمدا... بهره مندی از عوامل فنی قابل ، ماشین آلات به روز و مهمتر از همه حمیت مسئولان و مجریان امر ، قابلیت تکمیل پروژه های ناتمام را فراهم آورده است .

وی استمرار فعالیت اکیپهای ثابت و سیار راهداری – حمل ونقل درتمامی ایام سال را ضروری خواند و یادآور شد : خوشبختانه استان قم ، درامر حضور فعال و موثرگشتهای راهداری و حمل ونقل درطول راهها ، پایانه های مسافری ، گلوگاههای جاده ای ، دفاتر حمل ونقل و ...کوشا ظاهر شده و موجبات تقدیر مسئولین سازمانی را فراهم آورده است .

کلهری هماهنگی و تعامل مبتنی بر وظیفه مشترک بادستگاههای مرتبط درا مرراهداری زمستانی را ضروری دانست و افزود : تشکیل جلسات هماهنگی با دستگاههای ذیربط ، خصوصا فرمانداری ها ، بخشداریها ، دهیاری ها و ...درراستای احصا نیازها و نوع اقدامات مشترک درایام بارش برف و یخ زدگی سطوح جاده ای ، دردستور کار قرار گیرد .

وی تقدیراز کارکنان ساعی به انجام وظیفه را از ملزومات یک نظام مدیریتی موفق برشمرد و عنوان کرد: بی تردید درمناسبتهای مختلف نسبت به تشویق و تقدیراز کارکنان وظیفه شناس بخصوص عوامل اجرایی درامر راهداری زمستانی تاکنون به انحا مختلف اقدام شده و انشا ا ... من بعد نیز با توجه بیشتری این مهم لحاظ خواهد شد .

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم تربیت و آموزش نیروهای کار آمد و فنی ( اپراتورها ) را امری لازم ، ضروری و مهم ارزیابی کرد و تاکید نمود : کادر سازی و به اصطلاح آموزش پرسنل فنی بخصوص درامورراهداری ، ضمن تحقق اهداف از فرد گرایی و قفل شدن کارها درمو اقع لزوم جلوگیری میکند .