به گزارش اکونا پرس،

مهندس محمد اله داد در دیدار با مدیرکل دیوان محاسبات استان مرکزی خاطرنشان کرد: برای بهینه شدن امور همه سازمان‌ها نیازمند تعامل و هم‌افزایی‌اند و موجب تاثیرگذاری بیشتر اقدامات در مسیر توسعه خواهند شد.

وی  بابیان اینکه هم اکنون ناترازی 15هزار مگاواتی  بین تولید و مصرف انرژی در کشور وجو دارد، افزود: با مدیریت مصرف انرژی باید از چالش های پیش رو عبور کنیم.

اله داد با بیان اینکه یارانه در بخش واگذاری انشعاب بسیار زیاد است،افزود: شرکت های توزیع برق ،زیان های اقتصادی فراوانی را بابت هزینه واگذاری انشعاب به متقاضیان  متحمل می شوند.

مدیر کل دیوان محاسبات استان مرکزی گفت: برای رفع مشکلات مردم و شتاب بخشی به خدمات، هماهنگ بودن سازمان ها امری انکار ناپذیر محسوب می‌شود.

حسین زاده افزود: صرفه جویی در مصرف برق باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده و ابزارهای فرهنگی برای تحقق این مهم باید به کار گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: شفاف سازی تخصیص یارانه انرژی در بخش های مختلف  نیازمند برنامه ریزی دقیق تر وکار بیشتر است.