به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، محسن مسعودیان راد، مدیرکل کمیته امداد استان قم که در مراسم توزیع ۲۰۰۰ سبد غذایی توسط کمیته امداد پردیسان و در مرکز نیکوکاری شهید نبی لو سخن می گفت با اشاره به راهبرد قرآن و روایات اهلبیت (ع) برای رفع فقر و محرومیت تأکید کرد: از بین فقر فقط با تزریق پول به افراد نیازمند میسر نیست بلکه باید بین مردم برخوردار و کم برخوردار پیوندی برقرار شود تا مشکلات محرومان جامعه توسط خود مردم حل شود.

وی با اشاره به اینکه فلسفه تشکیل مراکز نیکوکاری مردم محوری است تصریح کرد: افتخار این نهاد این است که سیاست ها و اقدامات فقرزدایی را از طریق خود مردم و از طریق مراکز نیکوکاری دنبال می کند.

مسعودیان راد توانمندسازی خانواده های تحت حمایت را از مهمترین اولویت های این نهاد برشمرد و افزود: توانمندسازی فکری و اجرایی خانواده ها و عزت آفرینی برای آنها از ابتدا جزء دغدغه های مسئولان این نهاد مقدس بوده است. 

وی با تأکید بر جایگزینی سیاست های کرامتی به جای سیاست های حمایتی در کمیته امداد استان قم ادامه داد: اشتغال و خودکفایی خانواده ها برای رسیدن به توانمندی آنها به طور جدی تر دنبال خواهد شد.

در این مراسم توزیع ۲۰۰۰ بسته سبد غذایی به ارزش هر کدام پنج میلیون ریال در بین مددجویان کمیته امداد پردیسان آغاز شد که در نخستین مرحله آن ۵۰۰ بسته معیشتی با هم افزایی مرکز نیکوکاری شهید نبی لو در بین نیازمندان محلی توزیع شد.