به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازپایگاه خبری وزارت راه وشهر سازی ( مرکزی)، احمد مرزبان مدیرکل راه و شهر سازی استان گفت: با پیگیری های کارشناسان این اداره کل به منظور ارتقاء ایمنی این محور، تسهیل درعبور ومرور وشکوفایی اقتصاد منطقه، بهسازی، تعریض وآسفالت محورفرمهین_خنجین_قهاوند به طول ۷۱کیلومتر با اعتبار ۲.۶۸۸ میلیارد ریال ازمحل اعبارات طرح های ملی، توسط شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور احداث خواهد شد.

وی افزود: امیدواریم با شروع این عملیات و اتمام به موقع این پروژه جهت رفاه هموطنان عزیمان درمنطقه گام موثری برداشته شود.

مرزبان ادامه داد:  عملیات اجرایی این مسیر از دو جبهه، ازسمت شهرهای فرمهین و کمیجان آغاز و پس از عبور از روستای شیرین آباد، شهر خنجین و شهر کمیجان به یکدیگر متصل می‌شود.

مدیرکل راه وشهر سازی استان مرکزی درخصوص احجام این پروژه بیان داشت: طول کل این  مسیر ۷۱.۲کیلومتر با عرض ۱۲متر است که برای احداث آن باید حدود۶۴۰هزار متر مکعب خاک برداری، ۲۵۰ هزار مترمکعب خاکریزی، ۱۲ هزار متر مکعب بتن ریزی، ۱۵۳  هزار متر مکعب زیر اساس، ۱۰۰ هزار متر مکعب اساس صورت پذیرد.

مرزبان درخصوص مشخصات فنی درنظر گرفته شده برای این پروژه نیز گفت: دراین طرح تعداد ۱۶۷ دستگاه آبرو، ضخامت زیر اساس ۲۰ سانتی متر، ضخامت اساس ۱۵ سانتی متر و ضخامت آسفالت ۱۱ سانتی متر در نظر گرفته شده است.