به گزارش اکونا پرس،

در ادامه سفر میرزاخانی معاون اقتصادی استانداری مرکزی علاوه بر روناک واحدهای صنعتی صنایع پتروپاک مشروق زمین،لفاف صنعت، غذا فراور پنگوئن،کابل سینا و فولاد دشتستان در شهرکهای صنعتی مامونیه و زاویه مورد بازدید قرار گرفت. میرزاخانی پس از این بازدید گفت: در این بازدید ها مشکلات واحد ها بررسی شد. عمده مشکلات با هم افزایی وهمکاری دستگاههای خدمات رسان قابل حل است. مواردی از مشکلات مطوحه باید در کارگروه ستاد تسهیل بررسی شود. این دو شهرک صنعتی برای اقتصاد استان اهمیت دارند.