به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضا سمیعی دراین خصوص گفت:مدیریت منابع انسانی امروزه به یکی از مهمترین ارکان مدیریتی شرکت ها تبدیل گشته است،به عبارت دیگر مدیریت منابع انسانی مجموعه فعالیت هایی در سازمان است که عملکرد کارکنان را در خدمت رسانی به اهداف استراتژیک شرکت به حد اعلا می رساند و بر این اساس سرمایه انسانی مهمترین دارایی یک سازمان بوده،لذا می بایستی در جهت ارتقای سطح توانمندی و رضایتمندی این سرمایه گرانبها برنامه های مدون و منظمی تدوین نمود.

وی ادامه داد شرکت گاز استان مرکزی دارای یکهزارو303 نفر نیروی انسانی شامل 171 نفر نیروی رسمی، دو نفر نیروی قرارداد مدت معین،163نفر نیروی قرارداد موقت،951 نفر نیروی پیمانکاری و16 نفر نظارت می باشد وامید است این شرکت با کمک نیروهای خدوم وتوانای خود بتواند هر چه بیشتر درخدمت رسانی به مردم شریف استان تلاش نموده و کسب رضایت حداکثری مشترکین محترم رابدست آورد.