به گزارش اکونا پرس،

مدیرتوزیع برق خنداب در حاشیه این مانورگفت : با برنامه‌ریزی قبلی ، مانور زلزله و واکنش در شرایط اضطراری در توزیع برق خنداب برگزارشد.

نوروزی گفت: این مانور به مناست پنجم دی ماه روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی با همکاری سازمان آتش‌نشانی ، پلیس راهور،مدیریت اورژانس و جمعیت هلال احمر برگزار شد.

وی ادامه داد: در این مانور پرسنل با نحوه عملکرد و پناه گیری و رعایت اصول ایمنی در زمان بروز زلزله و چگونگی رسیدگی به مصدوم فرضی توسط پرسنل اورژانس  و اطفای حریق آشنا شدند.

نوروزی هم افزایی و مبادله دانش و تجارب بین اعضای شرکت کننده در مانور، افزایش توان ومهارت در مواجهه با حوادث غیر مترقبه، برآورد کیفی و کمی تجهیزات و امکانات و نیازمندی ها، ایجاد مهارت و اعتماد به نفس در نیرو‌های عملیاتی و شناسایی کمبود‌ها و نقاط ضعف و همچنین بررسی میزان اثر بخشی و کارایی برنامه‌های از پیش تعیین شده را می‌توان از اهداف اصلی این مانور عنوان کرد.

وی بیان کرد: مانور‌های عملیاتی در راستای مدیریت بحران وپدافند غیرعامل، توانایی دستگاه‌های اجرایی در برابر شرایط اضطراری را حفظ نموده وآنرا بصورت موثرارتقا می‌بخشد.