به گزارش اکونا پرس،

این طرح توسط دفتر مدیریت مصرف آب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از نیمه دی ماه جاری برنامه ریزی و در آن کارشناسان معاونت بهره برداری و توسعه آب، معاونت خدمات مشترکین، دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی به همراه مدیران آبفای مناطق خودگردان با حضور در روستاهای منتخب، روش های صرفه جویی در مصرف آب را به روستاییان آموزش می دهند.

در نخستین هفته از اجرای طرح «دوشنبه های آبی» روز دوشنبه 14 دی ماه جاری روستاهای «ورپشت» و «جلادران» میزبان کارشناسان آبفای استان اصفهان بودند.

در روستای «ورپشت» از توابع شهرستان تیران نزدیک به 200 نفر از بانوان و در روستای «جلادران» از توابع شهر قهجاورستان بیش از 50 نفر از روستاییان با حضور در مسجد روستا، پای صحبت مدیران و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب نشستند و با روش های مدیریت مصرف آشنا شدند.

چگونگی استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب نظیر پرلاتورها، سردوش ها، فلاش تانک های کم مصرف، شیرآلات فشاری زمان دار، اهرمی و الکترونیکی و همچنین شرایط استفاده از معافیت طرح ملی «آب امید» در قالب مشترکین خانگی کم مصرف از جمله مسائلی است که در طرح «دوشنبه های آبی» به روستاییان آموزش داده می شود.

گفتنی است طرح «دوشنبه های آبی» تا پایان سال جاری در 20 روستای شهرستان های اصفهان، تیران و کرون، جرقویه، هرند، چادگان، خوانسار، دهاقان، شاهین شهر و میمه، ورزنه و سمیرم که سرانه مصرف برخی از ساکنان آن ها بیش از الگوی مصرف است اجرا می شود.

حاطرنشان می شود، در حال حاضر 98 شهر و 949 روستا از خدمات شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان استفاده می کنند.

اصفهان- محسن راعی