به گزارش اکونا پرس،

عبدالرضا آهکی پژوهشگر جوان شاغل در آب و فاضلاب منطقه ورزنه پس از هشت ماه کار پژوهشی موفق شد این دستگاه را با هدف رفع انسداد لوله های فاضلاب از رسوبات معدنی، چربی ها و ریشه های درختان طراحی و تولید کند.

کاربرد دستگاه ریشه بر توربینی در لوله های فاضلاب با سطح مقطع گرد و با هر جنسی است و می تواند با برش هایی که در رسوبات یا ریشه های درختان نفوذ کرده در شبکه های فاضلاب انجام می دهد، گرفتگی لوله ها را برطرف کرده و جریان فاضلاب را به حالت اول بازگرداند.

نیروی محرکه دستگاه ریشه بر توربینی از طریق دستگاه شست و شوی شبکه فاضلاب تامین می شود و زنجیرهای متصل به آن با پرتاب شدن به اطراف جدار لوله، باعث رفع گرفتگی موجود در لوله های فاضلاب می شود.

دستگاه طراحی شده توسط کارشناس جوان آبفای استان اصفهان علاوه بر 50 درصد وزن کمتر در مقایسه با نمونه مشابه خارجی، می تواند با بهره گیری از بازوهای منحصر به فرد خود، در رفع انسداد لوله هایی با قطرها و جنس های مختلف به کار گرفته شود.

مکانیزم هیدرومکانیکی این دستگاه به نحوی است که عملکرد آن را به بالاترین راندمان می رساند و حتی سطح های بسیار سخت و مقاوم که پاکسازی آن با واترجت امکان پذیر نیست، با استفاده از دستگاه ریشه بر توربینی به راحتی برش خورده و از شبکه خارج می شود.

خاطر نشان می شود، هزینه تولید این دستگاه نصف مشابه خارجی است و تاکنون فقط کشورهای آمریکا و آلمان آن را تولید می کردند.

اصفهان- محسن راعی