به گزارش اکونا پرس،

به نقل از وب‌سایت business standard ، میزان تولید فولاد تاتا استیل طی سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ میلادی با ۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ میلادی به ۷ میلیون و ۶۸۰ هزار تن رسید. میزان تولید فولاد این شرکت در دوره مشابه سال ۲۰۲۰ میلادی۷ میلیون و۵۱۰ هزار تن به ثبت رسید.

این در حالی است که طی مدت یاد شده، میزان فروش فولاد تاتا استیل به ۶ میلیون و ۸۸۰ هزار تن رسید که حاکی از افت ۳ درصدی نسبت به میزان فروش سه ماهه پایانی سال۲۰۲۰ میلادی است.

همچنین میزان تولید فولاد تاتا استیل در هند از ابتدای اکتبر تا پایان دسامبر ۲۰۲۱ میلادی ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن اعلام شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ میلادی رشد۱۶ درصدی نشان می دهد. طی این مدت، میزان فروش فولاد خام تاتا استیل در هند با افت ۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ میلادی به ۴ میلیون و ۴۱۰هزار تن کاهش یافت. میزان فروش مدت مشابه سال ۲۰۲۰ میلادی ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تن گزارش شده است.

میزان تولید و فروش فولاد تاتا استیل در اروپا از ابتدای اکتبر تا پایان دسامبر ۲۰۲۱ میلادی به ترتیب به ۲ میلیون و ۵۶۰هزار تن که تولید مدت مشابه سال قبل۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تن بوده و ۲ میلیون و ۱۵۰هزار تن که فروش مدت مشابه سال قبل۲ میلیون و ۱۱۰هزار تن بوده، رسیده است.

همچنین میزان تولید فولاد این شرکت در جنوب شرقی آسیا طی سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ میلادی بدون تغییر نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن به ۳۲۰ هزار تن رسید. اگرچه میزان فروش این محصول در جنوب شرقی آسیا ۳۲۰هزار تن به ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ میلادی معادل فروش ۳۳۰هزار تن کاهش نشان می دهد.

گروه تاتا استیل یکی از بزرگترین فولاسازان جهان است که ظرفیت تولید سالانه ۳۴ میلیون تن فولاد را دارد.

اصفهان- محسن راعی