به گزارش اکونا پرس،

طی ارزیابی‌های صورت‌گرفته توسط مرکز تأیید صلاحیت ملی ایران(NACI) در ۶ زمینه کاری و برگزاری ۸ آزمون تخصصی، آزمایشگاه فولاد امیرکبیر کاشان توانست تأیید صلاحیت حضور در کلیه آزمون‌های محصول برای ورق‌های گالوانیزه را کسب کند.

گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه فولاد امیرکبیر کاشان صادر شد

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO 17025-2017 استانداردی برای احراز صلاحیت یک آزمایشگاه جهت انجام آزمون و یا کالیبراسیون است؛ این استاندارد با هدف ایجاد سیستم مدیریتی مستقل و مبتنی بر کیفیت، طراحی و مستقر شده تا با بهره‌گیری از آن، آزمایشگاه بتواند خدمات خود را با بهترین کیفیت به مشتریان خود ارائه کند.

همچنین کلیه فعالیت‌های مدیریتی، فنی و تخصصی خود را به بهترین نحو اداره و با اخذ گواهینامه‌ها و اعتبارنامه‌های ملی یا بین‌المللی، صلاحیت و شایستگی خود را به گیرندگان خدمات و گروه‌های ذینفع اثبات کند.

اصفهان- محسن راعی