به گزارش اکونا پرس،

محمدحسن عرفانیان، مجری طرح فولاد مبارکه در دوران ساخت این شرکت دلنوشته‌ای را منتشر کرد. متن این دلنوشته بدین شرح است:

لشگرنجف اشرف به مدیریت و فرماندهی “سردارشهید حاج احمد کاظمی” مدرسه دانش آموختگان و سازندگان فولادمبارکه بوده است.

فولادمبارکه محصول مشترک شهدای این لشگر وسازندگان آن است.

امروزسالگردشهادت فرمانده این محصول مشترک است.

سازندگان غبطه ازدست دادن فرمانده خودرا دارند.

اما خوشحال از آنند که اجازه نداده اند که مدرسه تعطیل گردد وخودرا متعهد میدانند که جبهه سازندگی را

که هدف مقاومت بوده است تااقصی نقاط ایران اسلامی مداومت بخشند.

سلام ودرود خداوند بر فرمانده مقاومت شهید حاج احمد کاظمی وهمه همرزمان او بخصوص سردار شجاع اسلام حاج قاسم سلیمانی.

(دلنوشته محمد حسن عرفانیان، مجری طرح فولاد مبارکه در دوران ساخت)

لازم بذکر است از جمله توفیقات فولاد مبارکه در دوران مقدس پشتیبانی از لشگر ۸ نجف اشرف بوده است.

اصفهان- محسن راعی