به گزارش اکونا پرس،

احمد رضایی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان، با اشاره به برگزاری رویداد کارآفرینی “صندلی تجربه” ، گفت: این رویداد به صورت وبینار آموزشی یازدهم اسفندماه با هدف آموزش پایداری بیشتر اشتغال مددجویان تحت پوشش کمتیه امداد با همکاری جهاد دانشگاهی اصفهان برگزار می شود.
احمد رضایی با بیان اینکه در این رویداد از کارآفرینان موفق دعوت خواهد شد تا تجارب خود را در اختیار مددجویان قرار دهند، ادامه داد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته، اولین رویداد صندلی تجربه با عنوان شکست ها و موفقیت های کارآفرینان ساعت ۱۸ چهارشنبه ۱۱ اسفندماه به صورت وبینار از طریق لینک https://webinar.pishgamrayan.com/join/۲۹۰۴۶۰۴ برگزار خواهد شد.
وی تاکید کرد: این وبینار آموزشی از سال آینده به صورت ماهیانه با حضور مددجویانی که از طریق هدایت شغلی با مشاوره کارشناسان کمیته امداد به خودکفایی رسیده اند همچنین کارآفرینان موفق، با هدف ایجاد انگیزه از طریق بازشناسی عوامل شکست ها و موفقیت ها ادامه خواهد داشت.

اصفهان_محسن راعی