به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی و به نقل از حمید رضا کاووسی مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان زرندیه  ، روح اله اشرفیان و منوچهر بهرامی ازپرسنل این امور و با قرار داد شرکتی (حجمی) به صورت خود جوش طی یک پیمایش دو نفره ، موفق به کشف انشعابات غیر مجاز غیر خانگی  شدند.

پس از کشف تخلفات ، مالکان انشعابات غیر مجاز ، اقدام به پرداختن 150 میلیون ریال رشوه به این دو پرسنل وظیفه شناس نمودند که با مخالفت آنها مواجه شدند.

گفتنی است از مالکان متخلف، بواسطه استفاده غیر مجاز از آب شرب و ایجاد اختلال در شبکه توزیع آب ، جریمه های سنگینی اخذ شد.